Подреждане на залата: Кръгла маса
Брой участници: 30

Допълнителни услуги: Мултимедия и екран, Плазмен екран