За контакт:

1527 София, ул. Чаталджа 76

Иван Костов, управител
тел. 02 932 09 48, 0888 269 128
ivank@bia-bg.com

Цветина Димитрова, координатор зали
тел.: 02 932 09 11, 0885 28 60 68
ts.dimitrova@bia-bg.com

БАНКОВА СМЕТКА:
БСК Имоти ЕООД, BG 205519200
БАНКА ДСК EАД СОФИЯ BIC STSABGSF
IBAN – BG73STSA93000026125920 (в лева)