За контакт:

Иван Костов, административен директор
1000 София, ул. Алабин 16-20
тел. 02 932 09 48, 0888 269 128
ivank@bia-bg.com

ЦЕНОРАЗПИС И ЗАЯВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА

БАНКОВА СМЕТКА на БСК:
БАНКА ДСК EАД СОФИЯ, BIC STSABGSF
Сметка в лева IBAN-BG61STSA93000021609234
Сметка в евро IBAN-BG92STSA93000021609258