Заключителна за годината пресконференция на БСК.

Представяне на резултатите от традиционното анкетно проучване „Годината през погледа на бизнеса“

Участници: Добри Митрев – председател, Мария Минчева и Станислав Попдончев – зам.-председатели