Брой участници: 15

Допълнителни услуги: Мултимедия и екран