Брой участници: 5
Дата: 2023-03-30
Час: 14.30
Допълнителни услуги: Мултимедия и екран