Заседателна зала 1 се намира непосредствено до Конферентната зала
и разполага с 12 седящи места, както и с мултимедийно оборудване.