Заседателна зала 2 се намира на ет. 1, кабинет 111.
Залата разполага с 12 седящи места и мултимедийно оборудване.